Ipoteca

Consultanță Ipotecară

Dacă nu aveți suma de bani integrală pentru a procura un bun imobil, puteți solicita un credit ipotecar. Ca să vă fie aprobat un credit ipotecar, este nevoie să vă încadrați în următoarele condiții:

 • - Să ai venituri care au caracter permanent (salarii, pensii, chirii, dividende, alte venituri recurente)
 • - Să nu ai restante active sau debite neachitate la scadență
 • - Să ai vârsta de maxim 65 de ani la sfârsitul perioadei de creditare
 • - Să fiii cetățean al RM
 • - Să ai prima rată de cel puțin 30% din prețul total a locuinței

La fel, puteți să beneficiați de un credit ipotecar prin programul guvernamental “Prima Casă” . Beneficiar al programului de stat ”Prima Casă” poate fi orice cetățean al Republicii Moldova cu vârsta cuprinsă între 18 și 50 de ani la momentul solicitării creditului ipotecar.

Solicitantul de credit trebuie să fie angajat oficial în câmpul muncii, în sectorul public sau privat din Republica Moldova, și, respectiv, să dispună de venituri din surse oficiale.

La program sunt eligibile persoanele:

 • - care dețin în proprietate exclusivă sau împreună cu alţi membri ai familiei1 o locuință a cărei suprafață nu depășește suprafața locuinței procurate în cadrul Programului;
 • - care deţin, în proprietate exclusivă sau împreună cu alţi membri ai familiei, o locuinţă, indiferent de suprafaţa acesteia, într-un sat (comună), dobândită prin moştenire sau donaţie;
 • - ale căror soţ/soţie deține, în proprietate exclusivă sau împreună cu alţi membri ai familiei, o locuință care nu depășește suprafaţa locuinţei procurate în cadrul Programului;
 • - ale căror soţ/soţie deţine, în proprietate exclusivă sau împreună cu alţi membri ai familiei, o locuinţă, indiferent de suprafaţa acesteia, într-un sat (comună), dobândită prin moştenire sau prin donaţie;
 • - beneficiarul sau soțul/soția nu au procurat o locuință prin intermediului Programului ”Prima Casă”

Condițiile de creditare pentru “Prima Casă”:

 • - Vor fi acceptate pentru finanțare doar locuințele finisate, date în exploatare și înregistrate în Registrul bunurilor imobile al ÎP ”Agenția Servicii Publice” până la momentul depunerii cererii de creditare.
 • - Creditele sunt acordate de bănci numai în valută națională (lei moldovenești, MDL);
 • - Plafonul maxim pentru prețul locuinței este de 1 mil. MDL;
 • - Avansul inițial al beneficiarului este de cel puțin 5% din valoarea totală a locuinței;
 • - Statul va oferi garanții în valoare de 50% din soldul creditului;
 • - Durata maximă a creditului este de 25 de ani;
 • - Creditul va fi rambursat în întregime până în momentul expirării contractului de credit cu posibilitatea achitării anticipate. În acest caz, banca nu va percepe taxe, comisioane sau dobânzi suplimentare.
 • - Nu se percep comisioane de rambursare anticipată;
 • - Beneficiarul poate îndeplini și alte condiții specifice prevăzute de normele interne de creditare ale băncii participante la Program;